ถ้าบอกว่าเพลงนี้แต่งให้เธอ เธอจะเชื่อไหม
taa bok waa pleng nee dtaeng hai ter ter ja cheua mai
If I said that this song is made for you, would you believe it?
如果說這首歌為你而作 你相信嗎?

มันอาจไม่เพราะไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไป
man aat mai pror mai seung mai suay ngaam meuan pleng tua bpai
It's probably not melodious, not affectionate, not beautiful like other songs.
或許比不上其他歌曲 那麼動聽那麼感人

อยากให้รู้ว่าเพลงรัก ถ้าไม่รักก็เขียนไม่ได้
yaak hai roo waa pleng rak taa mai rak gor kian mai daai
I want you to know that if there's no love, you can't write a love song.
要知道 如果沒有愛 就寫不出情歌

แต่กับเธอคนดีรู้ไหม ฉันเขียนอย่างง่าย...ดาย
dtae gap ter kon dee roo mai chan kian yaang ngaai ... daai
But for you, my dear, do you know? I wrote it easily.
但因為了你 讓我靈感源源不斷

เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมานับร้อยพัน
ter kong koie dai-yin pleng rak maa nap roi pan
You've probably heard hundreds and thousands of love songs.
你或許曾聽過成千上萬首情歌

มันอาจจะโดนใจ
man aat ja dohn jai
that's probably impressive
或許歌詞的意境 也打動過你的心

แต่ก็มีความหมายเหมือนๆกันแต่ถ้าเธอฟังเพลงนี้
dtae gor mee kwaam maai meuan-meuan gan dtae taa ter fang pleng nee
but with a similar meaning altogether, but if you listen to this song,
但……當你聽到這首歌

เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้น
pleng tee kian peua ter tao nan
a song that's written simply for you.
專為你而寫的情歌

เพื่อเธอเข้าใจความหมายแล้วใจจะได้มีกันและกัน
peua ter kao jai kwaam maai laew jai ja daai mee gan lae gan
For you to understand the meaning of it, our hearts will then have a connection.
你會明白我的用意 我們會心心相連 永遠在一起

ให้มันเป็นเพลงบนทางเดินเคียง ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน
hai man bpen pleng bon taang dern kiang tee ja mee piang siang ter gap chan
Let it be a song on our pathways that consist only voices of you and me.
心意化曲 我們同行的路上 都是我們的歌聲

อยู่ด้วยกันตราบนานๆ
yoo duay gan dtraap naan-naan
Together as long as possible.
相依相伴直到永遠永遠

ดั่งในใจความบอกในกวีว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีหวัง
dang nai jai kwaam bok nai ga-wee waa dtraap dai tee mee rak yom mee wang
As the meaning is told in a poetry that as long as there's love naturally there's hope.
愛意化作首首詩歌 告訴我們有愛的地方就有希望

คือทุกครั้งที่รักของเธอส่องใจ ฉันมีปลายทาง
keu took krang tee rak kong ter song jai chan mee bplaai taang
Means whenever your love shines through the heart, I have a goal.
每次你的愛照耀我心 讓我看到了希望

มีความจริงอยู่ในความรักตั้งมากมาย
mee kwaam jing yoo nai kwaam rak dtang maak maai
There are a lot of facts found in love,
愛情裡存在很多真相

และที่ผ่านมาฉันใช้เวลาเพื่อหาความหมาย
lae tee paan maa chan chai way-laa peua haa kwaam maai
and in the past I used the time for the sake of finding the meaning.
過去我一直在苦苦尋找

แต่ไม่นานก็เพิ่งรู้ เมื่อทุกครั้งที่มีเธอใกล้
dtae mai naan gor perng roo meua took krang tee mee ter glai
But soon, I'd just know it, whenever you are near me,
但最近我剛剛知道 就在你靠近我的那一刻

ว่าถ้าชีวิตคือทำนอง เธอก็เป็นดังคำร้องที่เพราะและซึ้งจับใจ
waa taa chee-wit keu tam nong ter gor bpen dang kam rong tee pror lae seung jap jai
That if life's a rhythm, you are as good as the words that is melodious and touching to the heart.
若生命是優美的旋律 你就是動人的歌詞

มีทางเดินให้เราเดินเคียง และมีเสียงของเธอกับฉัน
mee taang dern hai rao dern kiang lae mee siang kong ter gap chan
There's a pathway for us to walk side by side and there are voices of you and me.
相伴的路上 有我們的歌聲

มีทางเดินให้เราเดินร่วมเคียง และมีเสียงของเธอกับฉัน
mee taang dern hai rao dern ruam kiang lae mee siang kong ter gap chan
There's a pathway for us to walk side by side and there are voices of you and me.
相伴的路上 有我們歡樂的歌聲

創作者介紹
創作者 z5438 的頭像
z5438

還剩下什麼

z5438 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()